Το Πρόγραμμα

Σκοπός του προγράμματος

Η συνειδητοποίηση της αξίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος για έναν τόπο καθώς και η εθελοντική προσφορά με στόχο την αειφορία και τη συνεργασία σχολείων με τα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας.

Στόχοι του προγράμματος

Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες:

  • να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος,
  • να ενημερωθούν για τις δυνατότητες του τόπου τους με τη συμβολή ειδικών και στη συνέχεια να τον προβάλουν και να τον αναδείξουν αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας,
  • να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με τους/τις μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων της Βόρειας Εύβοιας, ο τόπος των οποίων επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αξιοποίηση των Δικτύων ή άλλων επιλογών,
  • να επισκεφτούν τη Βόρεια Εύβοια και να βιώσουν εμπειρίες μοναδικές,
  • να συνειδητοποιήσουν την αξία του εθελοντισμού για την επίτευξη της αειφορίας,
  • να μετουσιώσουν τα αρνητικά συναισθήματά τους από τις τραγικές συνέπειες των πυρκαγιών, σε δράσεις που: α) προωθούν την πολιτειότητα, την απόκτηση δημοκρατικής συνείδησης και β) ενισχύουν ευφάνταστες δημιουργίες που θα συγκινούν, θα προβληματίζουν και θα εμπνέουν.