Προτεινόμενες Δραστηριότητες

Οι μαθητές/τριες «υιοθετούν»:

  • δημιουργήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (π.χ. δασικές εκτάσεις, υδροβιότοπους, καταρράκτες, φαράγγια, ποτάμια, λίμνες, πέτρινα γεφύρια),
  • μνημεία της αρχαιότητας αλλά και σύγχρονα,
  • την πανίδα ή/και τη χλωρίδα του τόπου τους,
  • παραδοσιακούς οικισμούς,
  • παραδοσιακά επαγγέλματα, τραγούδια, έθιμα, παραδοσιακές φορεσιές, παραδοσιακή κουζίνα,
  • τοπικά προϊόντα.

Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται, ερευνούν, συζητούν, αναζητούν πληροφορίες

προσκαλούν ειδικούς από φορείς, οργανώσεις, σωματεία, ιδρύματα, εκδοτικούς οίκους για περισσότερη εμβάθυνση και επίλυση αποριών και αφηγούνται τις ιστορίες αυτών που έχουν «υιοθετήσει» προβάλλοντάς τα με τη μορφή βίντεο, ψηφιακών αφηγήσεων, αφισών, εντύπων, ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών μηνυμάτων, κωμικογραφημάτων, ζωγραφικών δημιουργιών, άρθρων στον τοπικό έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, κινητών μουσείων ενημέρωσης (banners), καινοτόμων πολιτιστικών προϊόντων από εικονικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού. Οι δημιουργίες μπορεί να είναι εκτός από την ελληνική και σε άλλες ξένες γλώσσες.

Αναφορικά με το φυσικό περιβάλλον προτείνεται για τους/τις μαθητές/τριες των τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου και τους/τις μαθητές/τριες των Λυκείων να έρθουν σε επικοινωνία με τους φορείς Διεύθυνσης Δασών των Νομών και να «υιοθετήσουν» συγκεκριμένες γεωγραφικά περιοχές που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές ή/και πλημμύρες, ώστε με αεροφωτογραφίες, ψηφιακές εφαρμογές (GPS, G.I.S) και επιτόπια μελέτη πεδίου να αντλούν πληροφορίες και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους. Η δράση (‘forest watchdog’) των σχολείων προτείνεται να είναι διαχρονική, με τη δημιουργία φακέλου υλικού (portfolio), προκειμένου να συνεχίζεται και από τους/τις νεότερους/-ες μαθητές/τριες.

Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές/τριες εμπλέκονται σε μία ερευνητική μέθοδο επεξεργασίας δεδομένων από ψηφιακές εφαρμογές και επιτόπια έρευνα, συζητούν, διατυπώνουν ερωτήματα και επιλύουν προβλήματα σε συνεργασία με ειδικούς για να κατανοήσουν έννοιες και ζητήματα όπως: η αειφορική διαχείριση των δασών, οι χρήσεις γης, η σχετική νομοθεσία αναφορικά με το δασικό κτηματολόγιο, οι κίνδυνοι των δασικών οικοσυστημάτων και η παράνομη υλοτομία.

Ανάπτυξη δικτύου αλληλεγγύης

Τα σχολεία δημιουργούν δίκτυα με την αρωγή των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Οι μαθητές/τριες των δικτύων μοιράζονται τους προβληματισμούς τους καθώς και τις δημιουργίες τους είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης με την υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων. Επίσης, τα σχολεία μπορούν να ενταχθούν στα ήδη υπάρχοντα δίκτυα των Κ.Ε.ΠΕ.Α., ώστε να γίνει διάχυση των εργασιών τους και στα άλλα σχολεία των δικτύων.

Προτείνεται είτε σε νέα είτε σε υπάρχοντα δίκτυα να περιλαμβάνονται και σχολεία της Βόρειας Εύβοιας προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες της περιοχής να προβάλλουν τον τόπο τους και να παρουσιάσουν τα συναισθήματα που βίωσαν από τις καταστροφικές επιπτώσεις της πυρκαγιάς. Ενθαρρύνεται η διενέργεια σχολικής επίσκεψης και μελέτης πεδίου στην περιοχή.

Οι μαθητές /τριες ξεναγούν και παρουσιάζουν την περιοχή τους

Ομάδα μαθητών/-τριών αναλαμβάνουν να ξεναγήσουν τους/τις συμμαθητές/τριές τους ή μαθητές/τριες από άλλα σχολεία, αλλά και την τοπική κοινωνία στα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού του τόπου τους.

Οι μαθητές /τριες ευαισθητοποιούν

Οι μαθητικές δημιουργίες από κάθε σχολείο ή και από συνεργαζόμενα σχολεία παρουσιάζονται σε εκδηλώσεις/παρουσιάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς ή στο πλαίσιο Διεθνών Ημερών (π.χ. Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Διεθνής Ημέρα Μητέρας Γης, Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής, Διεθνής Ημέρα Δασών, Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας, Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας, Διεθνής Ημέρα Γυναίκας της Υπαίθρου κ.λ.π.), συνδυαστικά:

  • με την πρόσκληση ειδικών που θα μιλήσουν για το θέμα των μαθητών/-τριών,
  • με μια μουσική ή θεατρική παράσταση από κάποιον καλλιτέχνη ή καλλιτεχνική ομάδα,

και με γνωστοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σύνθημα: «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια».

Πηγές

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» μπορούν να αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, τις Βιβλιοθήκες Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων ειδικά τις προτεινόμενες δραστηριότητες της θεματικής ενότητας «Φροντίζω το περιβάλλον» και τη δραστηριότητα

«Εθελοντισμός» από τη θεματική ενότητα «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη».