Υλικό για Επιμόρφωση

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, θέλοντας να συμβάλλει στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, δημιούργησε δύο βίντεο ουσιαστικής ενημέρωσης των πολιτών για την ασφάλεια των ιδίων και των κατοικιών τους. Τα βίντεο δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο ενός έργου με τίτλο «Καινοτόμα δράση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στα Κύθηρα με την κινητοποίηση και συνεργασία του πληθυσμού, πιλοτικά σε 3 οικισμούς» που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική ΕταιρείαΠροστασίας της Φύσης, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Τα βίντεο δεν είναι σύντομα ενημερωτικά spot τηλεοπτικού τύπου, αλλά προσπαθούν να δώσουν ουσιαστική και χρήσιμη πληροφορία στους πολίτες της Μεσογειακής μας χώρας.

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ

Δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση – Οδηγός – WWF 2009

Γαβριήλ Ξανθόπουλος

Το φαινόμενο της δασικής πυρκαγιάς ως πρόβλημα

Γαβριήλ Ξανθόπουλος

Ο οικολογικός ρόλος της φωτιάς

Μαργαρίτα Αριανούτσου Φαραγγιτάκη