Δράσεις

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια»

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας με αριθ.Πρωτ. Φ11/138716/Δ7/01-11-2021 η πρόταση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» (βλ. εδώ).  Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφές από τις δασικές πυρκαγιές και με σκοπό: …