Οι μαθητές του 2ου Προτύπου Γυμνασίου Αθηνών «Στηρίζουν Βόρεια Εύβοια»

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» (Αριθ. Πρωτ. Φ11/138716/Δ7/01-11-2021, εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.), με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφές εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών στη Βόρεια Εύβοια, προσανατολίζεται:

  1. στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία,
  2. στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και
  3. στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών και την ανάληψη δράσεων.

Το τμήμα Β3 του 2ου Προτύπου Γυμνασίου Αθηνών υλοποίησε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» – Πολιτική προστασία,  στο πλαίσιο του μαθήματος Εργαστήριο Δεξιοτήτων (2η θεματική ενότητα) με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τον κ. Αντώνιο Μαγουλά ΠΕ03, την κ. Ευτυχία Στρίντζη ΠΕ02 και την υποδιευθύντρια κ. Ελένη Ζιάκα ΠΕ03. Οι 26 μαθητές του τμήματος χωρίστηκαν σε 3 ομάδες και κάθε ομάδα ασχολήθηκε με μια διαφορετική δράση:

Α’ ομάδα: Δημιουργία εικαστικών έργων

Β’ ομάδα: Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου

Γ’ ομάδα: Δενδροφύτευση μέσω της  ομάδας we4all

Τα έργα των μαθητών αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου:
http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1056:2022-02-24-12-19-36&catid=36:teachers-list