Ψηφιακό παιχνίδι «ΤΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»

Το παιχνίδι αποτελείται από κάρτες που παρουσιάζουν αγριολούλουδα της Βόρειας Εύβοιας. Οι μισές κάρτες είναι φωτογραφίες με αγριολούλουδα και οι άλλες μισές ζωγραφικές απεικονίσεις των αγριολούλουδων που δείχνουν οι φωτογραφίες. 

Στόχος του παιχνιδιού, είναι να μάθουν οι μαθητές την ονομασία των αγριολούλουδων, να μπορούν να τα αναγνωρίζουν, αλλά και να μάθουν κάποιες βασικές πληροφορίες, όπως π.χ. για τις ιδιότητές τους, τη χρήση τους, άλλη  επικρατέστερη ονομασία, σύνδεση με κάποιον μύθο κ. ά.

Οι  μαθητές καλούνται να ενώσουν κάθε φωτογραφία με την αντίστοιχη ζωγραφιά που απεικονίζει το ίδιο αγριολούλουδο. Επίσης, πρέπει να συνδέσουν και μία μικρότερη καρτέλα με το όνομα του αγριολούλουδου. Στην καρτέλα με τη φωτογραφία, υπάρχει το αρχικό γράμμα. Πάνω δεξιά, πατώντας στο σημαδάκι(i) δίνεται μία βοήθεια που μπορεί να είναι μία πληροφορία, μία «λέξη κλειδί», ή η διαφορετική ονομασία του λουλουδιού. Σε κάποια αγριολούλουδα δεν υπάρχει σε καρτελίτσα η ονομασία, αλλά ανιχνεύεται  στη θέση που δίνεται η βοήθεια (i).

Οι ζωγραφιές που αφορούν στα αγριολούλουδα, προέρχονται από μαθητές των παρακάτω σχολείων:

  1. Δημοτικό Σχολείο Ωρεών (τάξη Γ) 
  2. 39ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου (Περιβαλλοντική ομάδα-Δ,Ε,ΣΤ τάξεις)
  3. 11ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (Α’ Γυμνασίου),                                                                                                       

υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών: Τσελίκα Χριστούλας,  Γεωργαντή Ελευθερίας, Θάνου Δέσποινας, αντιστοίχως.

Ο Σύνδεσμος του παιχνιδιού
https://learningapps.org/watch?v=ptdf0p82t22

Καλή σας διασκέδαση!

Και για βοήθεια σε όποιον θα παίξει το παιχνίδι, μπείτε εδώ

https://www.storyjumper.com/book/read/128519472